Välkommen till Stockholm Hypnos & Psykoterapimottagning

Vi är tre legitimerade psykoterapeuter som alla har lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi och hypnos.
Vi har mottagningar på Södermalm nära Södra Station och i Vasastan nära Karlbergs station.


PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling.

Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling där en utbildad psykoterapeut och en klient träffas regelbundet under en kortare eller längre tid. Det kan röra sig om allt från några enstaka veckor till flera år beroende på klientens behov, ambitionsnivå och ekonomiska möjligheter. Klient och psykoterapeut kommer tillsammans överens om målsättning för psykoterapin.

 

Grunden i det psykoterapeutiska arbetet är samtalet mellan klient och psykoterapeut. Ibland kommer man gemensamt överens om att komplettera samtalen med inslag av olika metoder och tekniker. Det kan vara hypnos, EMDR, kroppspsykoterapi etc. som bedöms kunna bidra till ett gynnsammare och ibland snabbare behandlingsresultat.

Vår bakgrund

Vi som arbetar på Stockholms hypnos- och psykoterapimottagning har alla utbildning i och långvarig erfarenhet av att integrera hypnos i det psykoterapeutiska arbetet. Flera av oss har dessutom kunskaper i ytterligare tekniker som också är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet t.ex. kognitiv beteendeterapi. Vi har en psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning, vilket bl.a. betyder att vi lägger vikt vid det omedvetna innehållet i tänkande och handlande och vid tidiga erfarenheters betydelse för hur man upplever sin livssituation idag.

› www.rpc.nu
› www.vardguiden.se

Hypnos

Hypnos är ett medvetandetillstånd som innebär ökad inre medvetenhet eller uppmärksamhet.

Hypnos

Vad är hypnos? Ordet hypnos är grekiska och betyder sömn. Numera har forskning visat att detta är ett missvisande namn på ett medvetandetillstånd som snarare innebär ökad inre medvetenhet eller uppmärksamhet. Även om det inte finns en allmänt vedertagen definition av fenomenet hypnos kan man ändå rätt väl beskriva det som människor upplever i ett hypnotiskt tillstånd.

Hur använder man hypnos?

För de flesta är hypnos förknippat med känslor av lugn, välbefinnande och avslappning. Det kreativa tänkandet ökar och man kan få tillgång till minnen och upplevelser som man annars inte har kontakt med. Detta ger möjligheter att lättare gå utanför upplevda begränsningar och att lära in nya sätt att förhålla sig i relationer och till gamla och nya livsproblem.

 

I kliniska medicinska sammanhang används hypnos som en metod att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och för att förstärka behandlingseffekter. Samarbetet mellan psykoterapeut och klient är av stor betydelse och psykoterapeuten fungerar som en vägledare under tiden som klienten successivt lär känna hypnostillståndet. Hypnos i kliniska psykoterapeutiska sammanhang stärker klientens upplevelse av kontroll och integritet.
› www.hypnosforeningen.se

EMDR

EMDR är en förkortning av "Eye Movement and Reprocessing", populärt kallad ögonrörelseterapi.

EMDR

Det är en internationellt erkänd psykoterapeutisk behandlingsmetod för att bearbeta psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser. Det kan röra sig om övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall osv. EMDR har också använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier och även andra plågsamma upplevelser som mobbing och kränkningar i arbetet.

Hur fungerar EMDR?

I vanliga fall sker en bearbetning av obehagliga upplevelser spontant och man kan lämna dem bakom sig. När en person/individen blir allvarligt traumatiserad, antingen av en överväldigande händelse eller genom upprepade trauman kan den normala läkningsprocessen komma ur balans. Minnen från den störande upplevelsen blir inte bearbetade. De lagras i hjärnan i obearbetad form där de fortsätter att återupplevas när personen/individen hamnar i situationer som påminner om den ursprungliga händelsen.

 

Funktionen av EMDR är inte fullständigt utforskad. Mycket talar för att det är de ögonrörelser som används i EMDR som påverkar liknande system i hjärnan som REM-sömnen (Rapid Eye Movement dvs. att ögonen spontant rör sig i sidled) gör. REM-sömn har en viktig betydelse för bearbetning av påfrestande upplevelser, men många personer/individer som varit utsatta för svåra påfrestningar lider av olika orsaker brist på REM-sömn. Andra teorier pekar på metodens förmåga att aktivera djupare nivåer i hjärnans minnessystem och att inslag av doserad exponering är en verksam faktor.

› www.emdr.se

KROPPSYKOTERAPI

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas.

Vad är kroppsinriktad psykoterapi?

Att använda sig av kroppsorienterad psykoterapi bygger i grunden på en terapeutisk samtalsform där kroppliga uttryckssätt beaktas och bearbetas. Inom den kroppsorienterade psykoterapin integreras olika terapeutiska tekniker. Man kan därmed på olika sätt hitta ingångar att komma i kontakt med sig själv och skapa länkar mellan känsla och ord. Detta ger möjlighet att bl.a. öppna nya vägar till omedvetna minnen och stimulera förändring på olika nivåer av personligheten.

Hur används kroppsinriktade tekniker?

De kroppsinriktade teknikerna används för att bearbeta spänningar i muskler, för att påverka andningsmönster i en gynnsam riktning och för att låta klienten förnimma upplevelsen av att "vara" i sin kropp. Dessa kroppsupplevelser kan väcka känslor och minnen till liv som man kan bearbeta vidare i form av fortsatt direkt arbete med kroppen, med inre bilder och samtal.

 

MINDFULNESS

Medveten närvaro eller mindfulness innebär en alldeles särskild sorts uppmärksamhet
som är avsiktlig, opartisk och riktad mot nuet.

Vad är mindfulness

Denna typ av uppmärksamhet leder till större vakenhet, klarsyn och accepterande av verkligheten som den är. Våra ögon öppnas för att livet består av en serie ögonblick här och nu.

 

Metoden har sitt ursprung i gammal buddhistisk tradition med inriktning på tanke- och koncentrationsövningar. Den har sedan omformats och anpassats och används nu bl a inom psykoterapi och stresshantering.

Hur används mindfulness?

Mindfulness kan användas för att minska stress i vardagslivet och vid en mängd olika kliniska diagnoser. Terapeutiskt kan man t ex arbeta med stressreduktion, bristande självkänsla, relationsproblem och förhållningssätt till smärta och svåra sjukdomsdiagnoser.

Hypnos Stockholm

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.
Vi har mottagning på denna gatuadress: klicka nedan för att se en karta!

Lehusens gränd 2 | 118 65 Stockholm
Rörstrandsgatan 50 | 113 33 Stockholm

Läs om Information om behandling av personuppgifter

Berit Larsen

Berit Larsen

- leg. psykoterapeut -

Norsk BV pedagog, Psykoterapi, Hypnos, EMDR, Kroppspsykoterapi.
Specialiserat på psykosomatiska sjukdomar.

tel 070-658 13 43
berit.larsen@hypnosstockholm.se

Sven-Erik Levin

- leg. psykolog, leg. psykoterapeut -

Specialist inom klinisk psykologi.
Hypnos, EMDR, Kroppspsykoterapi, Parterapi.

tel 070-633 63 20
svenerik@hypnosstockholm.se

Christina Lillieroth

- leg. psykolog, leg. psykoterapeut -

Specialist inom klinisk psykologi, handledare, psykoterapi, hypnos, EMDR, mindfulness

christina@hypnosstockholm.se